BİRLİKTELİK KURALLARINA VE ÖNERİ SİSTEMLERİNE DAYALI KESTİRİMCİ ANALİTİK YÖNTEMLER

Aşağıdaki makalede arules paketinin kullanımı anlatılmaktadır. Ayhan...
Read More ⟶

Dünya haritasında ekonomik verileri görselleştirme

Choropleth'ler, coğrafi verilerin görselleştirilmesi için güzel bir araçtır ve R ve Python ile, özellikletemiz veriler hazır olduğunda, bunların oluşturulması oldukça zahmetsiz olabilir. Neyse ki, DünyaBankası Açık Veri platformundan birçok ekonomik...
Read More ⟶

Hükümetlerde Görev Yapan Kadın Oranlarının Görselleştirilmesi

Makale Worldbank sitesinden aldığı data ile birlikte hükümetlerdeki kadınların oranlarını görselleştirmeyi amaçlıyor. Makale bu incelemeyi 5 gurup için yapıyor. Bu guruplar; 1)Dünya çapında kadınların hükümetlerdeki görünürlüğü ve...
Read More ⟶

Kalıplaşmış Veri Bilimi: Müşteri Kaybının Analizi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sadece yeni müşteriler kazanmakla değil, özellikle mevcut müşterileri elde tutmakla da ilgilidir. Bunun nedeni, edinmenin genellikle elde tutmaktan çok daha pahalı olmasıdır. Bu gönderide, müşteri kaybını (yani,...
Read More ⟶

Finansal Verileri Almak ve Bir Şamdan  Grafiği Çizmek İçin R ve Python’u Bağlamak

R ile Python'dan çok daha fazla deneyimim var ve mümkün olduğunda bu dilde kodlamayı tercih ediyorum. Bu, özellikle görselleştirmelerle ilgili olduğunda geçerlidir. Plotly ve ggplot2, çok fazla esneklik sağlayan harika paketlerdir. Bununla birlikte, her...
Read More ⟶

Türkiye’nin Enflasyonu Üzerine Makroekonomik Bir Gösterge Panosu

Giriş  Enflasyon günümüzde hem küresel anlamda hem Türkiye için sıcak bir konudur. Rami Krispin'den ilham alarak onun ABD Elektrik göstergeler tablosunu tersine çevirdim ve Türkiye'deki enflasyon tahminini keşfetmek için bir göstergeler tablosu ...
Read More ⟶

R Programlamayı Kullanarak Naive Bayes Sınıflandırmayı Anlamak

En İyi Algoritmalar En Basittir  Veri Bilimi alanı basit doğrusal regression modellerinden karmaşık topluluk tekniklerine doğru ilerlemiştir, ancak en çok tercih edilen modeller hala en basit ve en yorumlanabilir modellerdir. Bunlar arasında;...
Read More ⟶