Zaman Serilerinde Dinamik Zaman Bükmesi (dynamic time warping) ve Önemli Noktaların Tespiti

Bu yazımızda R-Shiny platformunda geliştirdiğim iki farklı uygulamayı sizlerle paylaşmak istedim. Uygulamada her iki konu da ilgi çeken fakat birçok araştırmacının üzerinde vakit ayıramadığı konulardır. Dinamik zaman bükmesi aslında verilen bir...
Read More ⟶

Kısıtlı Gruplama (CONSTRAINED CLUSTERING)

Bu yazıda çok atıf alan, yıllar önce geliştirilmesinde katkıda bulunduğum eski bir makalenin R'da farklı uygulamaları hakkında yazacağım. "Constrained K-Means Clustering" isimli, Paul Bradley ve danışmanım Kristin Bennett ile 2000 yılında NIPS...
Read More ⟶

R ve SQL ile Web Scraping (Kazıma)

2019 yılında Verikar Yazılım olarak Kaça isminde bir uygulama geliştirmiştik. Konu ile ilgili görsellere Kaça Tanıtım - YouTube ve Market Market Gezmeye Son Dedirtecek Uygulama - YouTube adreslerinden ulaşabilirsiniz. Uygulama bu yazının...
Read More ⟶

Transaction (dikey) tabanlı veri ile birliktelik madenciliği

Birliktelik madenciliği ile ilgili gereken temel bilgiler bir önceki https://www.r-siz.com/2022/05/23/birliktelik-kurallarina-ve-oneri-sistemlerine-dayalikestirimci-analitik-yontemler/ yazımızda verilmişti. Şüphesiz R platformunda en yaygın kullanılan...
Read More ⟶

BİRLİKTELİK KURALLARINA VE ÖNERİ SİSTEMLERİNE DAYALI KESTİRİMCİ ANALİTİK YÖNTEMLER

Aşağıdaki makalede arules paketinin kullanımı anlatılmaktadır. Ayhan...
Read More ⟶

Dünya haritasında ekonomik verileri görselleştirme

Choropleth'ler, coğrafi verilerin görselleştirilmesi için güzel bir araçtır ve R ve Python ile, özellikletemiz veriler hazır olduğunda, bunların oluşturulması oldukça zahmetsiz olabilir. Neyse ki, DünyaBankası Açık Veri platformundan birçok ekonomik...
Read More ⟶

Hükümetlerde Görev Yapan Kadın Oranlarının Görselleştirilmesi

Makale Worldbank sitesinden aldığı data ile birlikte hükümetlerdeki kadınların oranlarını görselleştirmeyi amaçlıyor. Makale bu incelemeyi 5 gurup için yapıyor. Bu guruplar; 1)Dünya çapında kadınların hükümetlerdeki görünürlüğü ve...
Read More ⟶

Kalıplaşmış Veri Bilimi: Müşteri Kaybının Analizi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sadece yeni müşteriler kazanmakla değil, özellikle mevcut müşterileri elde tutmakla da ilgilidir. Bunun nedeni, edinmenin genellikle elde tutmaktan çok daha pahalı olmasıdır. Bu gönderide, müşteri kaybını (yani,...
Read More ⟶

Finansal Verileri Almak ve Bir Şamdan  Grafiği Çizmek İçin R ve Python’u Bağlamak

R ile Python'dan çok daha fazla deneyimim var ve mümkün olduğunda bu dilde kodlamayı tercih ediyorum. Bu, özellikle görselleştirmelerle ilgili olduğunda geçerlidir. Plotly ve ggplot2, çok fazla esneklik sağlayan harika paketlerdir. Bununla birlikte, her...
Read More ⟶

Türkiye’nin Enflasyonu Üzerine Makroekonomik Bir Gösterge Panosu

Giriş  Enflasyon günümüzde hem küresel anlamda hem Türkiye için sıcak bir konudur. Rami Krispin'den ilham alarak onun ABD Elektrik göstergeler tablosunu tersine çevirdim ve Türkiye'deki enflasyon tahminini keşfetmek için bir göstergeler tablosu ...
Read More ⟶