R Paketlerinin Yüklenmesi

R’ın bu kadar popüler hale gelmesinin bir nedeni, ”cran” ve “bioconductor” depolama havuzlarındaki uçsuz bucaksız paket dizisidir. Son birkaç yılda, paket sayısı üssel bir şekilde artmıştır! Bu yazı, R paketlerinin gerçekte nasıl kurulacağına dair adımlar veren kısa bir yazıdır. “ggplot2” paketini yüklemek istediğinizi varsayalım. Hiçbir şey bundan daha kolay olamazdı. Sadece şunu yazıyoruz;

> install.packages(“ggplot2”)

Teorik olarak, paket kolayca kurulabilmelidir, ancak:

  • Linux kullanıyorsanız ve root erişiminiz yoksa, bu komut çalışmaz.
  • Yerel aynanızı, yani paketi indirmek için hangi sunucuyu kullanmanız gerektiğini seçmeniz istenecektir.

Paketleri Root Erişimi Olmayan Yükleme:

Öncelikle, indirilen paketleri depolayacağınız bir dizin belirlemeniz gerekir. Ben, bilgisayarımda; /data/Rpackages/ dizinini kullanıyorum. Bir paket dizini oluşturduktan sonra, bir paketi yüklemek için şu komutu kullanırız:

> install.packages("ggplot2", lib="/data/Rpackages/")
> library(ggplot2, lib.loc="/data/Rpackages/")

            Her zaman /data/Rpackages/ yazmak biraz dert. Bu derdi önlemek için ana (kök) dizine bir “.Renviron” dosyası oluşturuyoruz ve “R_LIBS=/data/Rpackages/” satırını ekliyoruz. Bu, R’ı her başlattığımızda /data/Rpackages/ dizininin R paketlerini bulmak için yerler listesine eklendiği anlamına gelir. Böylece;

> install.packages("ggplot2")
> library(ggplot2)

Komutları yeterli olacaktır.

Veri Havuzunu Ayarlama:

         Her R paketi yüklediğinizde, hangi R veri havuzunun kullanması gerektiği sorulur. Veri havuzunu ayarlamak ve her paket yüklemesinde bunu belirtmek zorunda kalmamak için, sadece:

  • Ana dizinde bir .Rprofile dosyası oluşturun.
  • Aşağıdaki kod parçasını ekleyin:

cat(“.Rprofile: Setting UK repositoryn”)
r = getOption(“repos”) # hard code the UK repo for CRAN
r[“CRAN”] = “http://cran.uk.r-project.org
options(repos = r)
rm(r)

Bu tüyoyu stackoverflow’da şu cevapta buldum.

Kaynak: https://www.r-bloggers.com/2010/11/installing-r-packages/