“Shiny”, “Leaflet” ve “Dplyr” ile R Kullanarak Covid-19 İnteraktif Haritası

Strazburg Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümü (Prof. Meyer) ve Strazburg Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Laboratuvarı (Prof. Sauleau), yöntem ve uzmanlıkları alanında Covid-19 enfeksiyonuna karşı mücadeleye katkıda bulunmaktadırlar. Dr. Fabacher, enfeksiyonun küresel olarak izlenebilmesi için, şu adresten erişilebilen interaktif bir harita hazırladı:

https://thibautfabacher.shinyapps.io/covid-19/

Johns Hopkins Üniversitesi’nin aracını (Johns Hopkins Sistem Biilimi ve Mühendisliği Merkezi‘nin COVID-19 Global Vakaları) tamamlayan bu harita, ülke başına ve belirli bir dönemlerdeki vaka sayılarının insidansı ve yaygınlığı (prevalans) açısından evrimine odaklanmaktadır. Günlük olarak güncellenmektedir. İlgilenilen zaman aralığı kullanıcı tarafından tanımlanabilir ve seçilebilir:

  • Bir periyot içi yeni vakaların sayısı veya ülke nüfusu ile ilgili hesap. (İnsidans).
  • Bir periyot içi toplam vaka sayısı veya popülasyonda bildirilen sayı. (Prevalans)

Bu harita R’ın “shiny”, “leaflet” ve “dplyr” paketleri yapılmıştır.

Kod burada mevcuttur : https://github.com/DrFabach/Corona/blob/master/shiny.r

Referans

Dong E, Du H, Gardner L. “An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time”

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30120-1.

(Kaynak: https://www.r-bloggers.com/covid-19-interactive-map-using-r-with-shiny-leaflet-and-dplyr/